انتخاب از میان متنوع‌ترین سامانه‌های معاملاتی در کارگزاری کاریزما

برای تمام ابزارهای مالی سامانه معاملات آنلاین داریم تا همیشه بتونی به بازار دسترسی داشته باشی و جا نمونی.

 • سامانه معاملاتی آنلاین (اکسیر)

  سامانه معاملاتی آنلاین (اکسیر)

  با این سامانه می‌تونی سهام، عرضه‌های اولیه، صندوق‌های قابل معامله و اوراق بدهی و تامین مالی رو معامله کنی.

 • سامانه معاملات آفلاین

  سامانه معاملات آفلاین

  با این سامانه می‌تونی به‌صورت آفلاین سهام، صندوق‌های قابل معامله و اوراق بدهی و تامین مالی رو معامله کنی.

 • سامانه مشتقات اوراق بهادار (صحرا)

  سامانه مشتقات اوراق بهادار (صحرا)

  با این سامانه می‌تونی علاوه‌بر معامله سهام،اوراق آتی و اختیار رو معامله و تسویه کنی.

 • سامانه معاملات فیزیکی بورس کالا (EBGO)

  سامانه معاملات فیزیکی بورس کالا (EBGO)

  با این سامانه می‌تونی معاملات فیزیکی بورس کالا مثل خرید خودرو رو انجام بدی.

 • سامانه مشتقات بورس کالا

  سامانه مشتقات بورس کالا

  با این سامانه اختصاصی می‌تونی مشتقات بورس کالا رو معامله و تسویه کنی.

 • احراز هویت سجام

  احراز هویت سجام

  اگه در سجام ثبت‌نام کردی، می‌تونی با سامانه ما احراز هویت رو به صورت آنلاین انجام بدی.

 • سامانه آنلاین سهام عدالت

  سامانه آنلاین سهام عدالت

  با این سامانه می‌تونی سهام عدالت خودت رو ببینی و اون‌ها رو مدیریت کنی.

 • سامانه معاملاتی آنلاین (اکسیر)

  سامانه معاملاتی آنلاین (اکسیر)

  با این سامانه می‌تونی سهام، عرضه‌های اولیه، صندوق‌های قابل معامله و اوراق بدهی و تامین مالی رو معامله کنی.

 • سامانه معاملات آفلاین

  سامانه معاملات آفلاین

  با این سامانه می‌تونی به‌صورت آفلاین سهام، صندوق‌های قابل معامله و اوراق بدهی و تامین مالی رو معامله کنی.

 • سامانه مشتقات اوراق بهادار (صحرا)

  سامانه مشتقات اوراق بهادار (صحرا)

  با این سامانه می‌تونی علاوه‌بر معامله سهام،اوراق آتی و اختیار رو معامله و تسویه کنی.

 • سامانه معاملات فیزیکی بورس کالا (EBGO)

  سامانه معاملات فیزیکی بورس کالا (EBGO)

  با این سامانه می‌تونی معاملات فیزیکی بورس کالا مثل خرید خودرو رو انجام بدی.

 • سامانه مشتقات بورس کالا

  سامانه مشتقات بورس کالا

  با این سامانه اختصاصی می‌تونی مشتقات بورس کالا رو معامله و تسویه کنی.

 • احراز هویت سجام

  احراز هویت سجام

  اگه در سجام ثبت‌نام کردی، می‌تونی با سامانه ما احراز هویت رو به صورت آنلاین انجام بدی.

 • سامانه آنلاین سهام عدالت

  سامانه آنلاین سهام عدالت

  با این سامانه می‌تونی سهام عدالت خودت رو ببینی و اون‌ها رو مدیریت کنی.

 • سامانه معاملاتی آنلاین (اکسیر)

  سامانه معاملاتی آنلاین (اکسیر)

  با این سامانه می‌تونی سهام، عرضه‌های اولیه، صندوق‌های قابل معامله و اوراق بدهی و تامین مالی رو معامله کنی.

 • سامانه معاملات آفلاین

  سامانه معاملات آفلاین

  با این سامانه می‌تونی به‌صورت آفلاین سهام، صندوق‌های قابل معامله و اوراق بدهی و تامین مالی رو معامله کنی.

 • سامانه مشتقات اوراق بهادار (صحرا)

  سامانه مشتقات اوراق بهادار (صحرا)

  با این سامانه می‌تونی علاوه‌بر معامله سهام،اوراق آتی و اختیار رو معامله و تسویه کنی.

 • سامانه معاملات فیزیکی بورس کالا (EBGO)

  سامانه معاملات فیزیکی بورس کالا (EBGO)

  با این سامانه می‌تونی معاملات فیزیکی بورس کالا مثل خرید خودرو رو انجام بدی.

 • سامانه مشتقات بورس کالا

  سامانه مشتقات بورس کالا

  با این سامانه اختصاصی می‌تونی مشتقات بورس کالا رو معامله و تسویه کنی.

 • احراز هویت سجام

  احراز هویت سجام

  اگه در سجام ثبت‌نام کردی، می‌تونی با سامانه ما احراز هویت رو به صورت آنلاین انجام بدی.

 • سامانه آنلاین سهام عدالت

  سامانه آنلاین سهام عدالت

  با این سامانه می‌تونی سهام عدالت خودت رو ببینی و اون‌ها رو مدیریت کنی.

 • سامانه‌های معاملاتی

  با این سامانه می‌تونی سهام، صندوق‌های قابل معامله و اوراق بدهی و تامین مالی رو معامله کنی.

  معاملات آنلاینمعاملات آنلاین
  معاملات آفلاینمعاملات آفلاین
  مشتقات اوراقمشتقات اوراق
  فیزیکی بورس کالافیزیکی بورس کالا
  مشتقات بورس کالامشتقات بورس کالا
  احراز هویت غیرحضوری سجام

  احراز هویت غیرحضوری سجام

  اگه در سجام ثبت‌نام کردی، می‌تونی با سامانه ما احراز هویت رو به صورت آنلاین انجام بدی. اگه هنوز سجامی نیستی، می‌تونی از طریق «ثبت‌نام سجام»، این کار رو انجام بدی.

  سامانه سهام عدالت کارگزاری کاریزما

  سامانه سهام عدالت کارگزاری کاریزما

  با این سامانه می‌تونی سهام عدالت خودت رو ببینی و اون‌ها رو مدیریت کنی.