صندوق کمان کاریزما برای چه افرادی مناسب می‌باشد؟

صندوق های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر مناسب برای شرکت‌ها و افرادی است که قصد سرمایه گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازارها دارند. این صندوق به سرمایه گذاران امکان ورود به شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها را می دهد که به راحتی برای اشخاص از روش های دیگر امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری در این صندوق برای افرادی مناسب است که در طول دوره 5 الی 7 ساله نیاز به سرمایه خود برای مصارف دیگر ندارند و می توانند تا پایان دوره منتظر بازدهی خود بمانند.

پرسش‌های مشابه

نحوه کسب بازدهی در صندوق خصوصی کمان کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

بعد از تامین مالی هزار میلیارد تومانی، صندوق به دنبال صنایع و شرکت های پرپتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده خواهد رفت و با دید 4 الی 5 سال در آن شرکت ها سرمایه گذاری میکند و بعد از پایان سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در آن شرکت ها، با قیمتی بالاتر از قیمت بهای تمام شده، آن شرکت را به فروش میرساند و سود کسب میکند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

هدف از تشکیل صندوق بازارگردانی اکسیر سودا چیست؟

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره­ گیری از صرفه­ جویی­های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه­ گذاران است...

مشاهده توضیحات تکمیلی

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
سرمایه گذاری در صندوق تضمین