نحوه کسب بازدهی در صندوق خصوصی کمان کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

بعد از تامین مالی هزار میلیارد تومانی، صندوق به دنبال صنایع و شرکت های پرپتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده خواهد رفت و با دید 4 الی 5 سال در آن شرکت ها سرمایه گذاری میکند و بعد از پایان سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در آن شرکت ها، با قیمتی بالاتر از قیمت بهای تمام شده، آن شرکت را به فروش میرساند و سود کسب میکند. در پایان فعالیت صندوق هم سود های کسب شده بین سرمایه گذاران تقسیم میشود. بنابراین این صندوق ها در طول دوره فعالیت هیچ گونه سود تقسیمی نخواهند داشت و فقط در پایان فعالیت سود کسب شده از سال اول تا پایان سال ششم بین سرمایه گذاران تقسیم میشود.

پرسش‌های مشابه

نحوه کسب بازدهی در صندوق خصوصی کمان کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

بعد از تامین مالی هزار میلیارد تومانی، صندوق به دنبال صنایع و شرکت های پرپتانسیل برای سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده خواهد رفت و با دید 4 الی 5 سال در آن شرکت ها سرمایه گذاری میکند و بعد از پایان سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در آن شرکت ها، با قیمتی بالاتر از قیمت بهای تمام شده، آن شرکت را به فروش میرساند و سود کسب میکند.

مشاهده توضیحات تکمیلی

هدف از تشکیل صندوق بازارگردانی اکسیر سودا چیست؟

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره­ گیری از صرفه­ جویی­های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه­ گذاران است...

مشاهده توضیحات تکمیلی

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
سرمایه گذاری در صندوق تضمین